Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bij Psycholoog Utrecht Oost

 

Wat is Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

Met ACT zul je doeltreffender reageren op de problemen en uitdagingen die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. Door je door je waarden te laten leiden, krijg je bovendien het gevoel dat je leven zinvol is en ga je je vitaal voelen.

In ACT zal je:

  • psychische vaardigheden aan leren om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat ze minder impact hebben – ook wel mindfulness-vaardigheden genaamd.
  • duidelijk krijgen wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is en die kennis gebruiken om jezelf te leiden, inspireren en motiveren om doelen te stellen en de actie te ondernemen die je leven verrijkt.

Hoe goed de kwaliteit van je leven of hoe bevoorrecht je situatie ook is, je hoeft alleen maar terug te denken aan een nare gebeurtenis of vooruit te denken aan een toekomst waarin iets naar gaat gebeuren, of een oordeel over jezelf te vellen, of je leven vergelijken met dat van iemand dat beter lijkt, en je hebt meteen pijn.

Dankzij het vernuft van de geest zullen zelfs de meest bevoorrechte mensen aanzienlijke pijn kennen in hun leven. Helaas gaan mensen meestal weinig doeltreffend met hun pijn om. Maar al te vaak zul je door je reacties op pijnlijke gedachten, gevoelens en sensaties jezelf uiteindelijk in de weg staan of geweld aan doen.

Veel psychisch leed wordt veroorzaakt doordat we proberen uit de weg te gaan wat onvermijdelijk is en vast houden aan overtuigingen die ons in de weg zitten. We strijden vaak tegen zaken die buiten onze macht liggen, proberen te controleren wat niet te controleren is. Deze strijd frustreert en kan ons afleiden van onze grotere doelen, namelijk die doelen die tot een bevredigend leven leiden.

Accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt, dat is het doel van ACT. Anders gezegd, bij ACT is de gewenste uitkomst een rijk en zinvol leven, overeenkomstig je waarden, en niet het bestrijden van symptomen die hier onvermijdelijk bij horen.

ACT gebruikt daarvoor een uiteenlopend arsenaal van technieken. ACT combineert effectief gebleken onderdelen van bijvoorbeeld cognitieve therapie (werken met gedachten), en exposure (blootstelling aan beangstigende situaties) en voegt daar acceptatie en mindfulness aan toe.

In de therapie wordt gewerkt met allerlei oefeningen om je bewust te worden van je gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze nu zijn én er een gezonde afstand van te leren nemen zodat je er niet meer door wordt opgeslorpt en ze je gedrag –en dus je leven- niet meer bepalen.

De therapie is heel ervaringsgericht. Er wordt gewerkt met het vertellen van verhalen, metaforen, doe-oefeningen en ervaringsgerichte oefeningen.

“Wie een waarom heeft om voor te leven, verdraagt vrijwel ieder hoe” (Nietzsche)

 Geïnteresseerd in ACT? Misschien is onze training iets voor jou.

Zie hieronder een korte uitleg van ACT door een van onze psychologen van Psycholoog Utrecht Oost:

 

 

Oefeningen ACT:

-Mindfulness van je ademhaling:

Mindfullness van je ademhaling

-Kijken naar je denken:

kijken naar je denken