Paniek met vermijding

Psycholoog Utrecht Oost

Wat is een paniek stoornis?

Van paniek is sprake als je plotseling angstig bent , waarbij in ieder geval 4 van de volgende symptomen binnen een tijdsbestek van 10 minuten tot een piek komen:

 • versnelde hartslag
 • zweten
 • trillen
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • benauwdheid
 • pijn op de borst
 • angst om dood te gaan
 • angst om gek te worden of de controle te verliezen
 • tintelingen of een verdoofd gevoel
 • koude rillingen of warmtevlagen
 • derealisatie of depresonalisatie
 • het gevoel te stikken

Het optreden van paniekaanvallen wil nog niet zeggen dat je lijdt aan een paniekstoornis. Van een paniekstoornis is sprake als de aanvallen onvoorspeld zijn en niet gebonden aan een situatie. Vaak ontwikkelen mensen met een paniekstoornis, naast de spontane paniekaanvallen, angst om zich te begeven op openbare plekken, zoals op straat, het openbaar vervoer, in warenhuizen etc. Dan wordt gesproken van paniekstoornis met agorafobie (vermijding).

Hoe vaak komt een paniekstoornis voor?

Een paniekstoornis komt bij ongeveer 1,5 tot 3,5 % van de bevolking voor.

Wat is een effectieve behandelvorm voor een paniekstoornis?

Er zijn verschillende methodes om paniek succesvol te behandelen. Dat kan met medicatie of gesprekstherapie. Uit veel onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is bij de behandeling van paniek. Deze behandeling bestaat uit:

 • Psychoeducatie. Dat wil zeggen uitleg over het ontstaan en instandhouding van de paniekklachten. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de aanpak.
 • Er wordt relaxatietraining gegeven. Er worden ontspannings – en ademhalingsoefeningen gedaan zodat je weet wat je moet doen als je een paniekaanval krijgt
 • Vervolgens zal worden geoefend met blootstelling aan de fysieke sensaties die je tijdens een paniekaanval krijgt (exposure). Ook zal je de situaties die je doorgaans uit de weg gaat juist gaan opzoeken, zodat er gewenning optreedt.
 • Er zal tevens worden gekeken naar gedachtenpatronen die leiden tot paniek. Deze zullen kritisch tegen het licht worden gehouden en er zal getracht worden te komen tot een rationelere, meer functionele manier van denken.

Indien er sprake is van een aanwijsbare belastende ervaring die geleid heeft tot de paniekaanvallen kan EMDR als behandelvorm overwogen worden. Ook elementen uit de Acceptance and Commitment Therapy kunnen worden toegepast.

Wat is de duur en het effect van psychologische behandeling bij Psycholoog Utrecht Oost bij paniek?

Afhankelijk van de ernst van de paniekstoornis kan met 12 tot 25 sessies een goed resultaat worden bereikt. Circa 75% van de clienten is na behandeling geheel of gedeeltelijk van de klachten af.