Rouwverwerking

Verlies hoort bij het leven, en daarmee rouw ook. Wanneer je een dierbare verliest, maar ook bij andere verlieservaringen (werk, vriendschap, na een scheiding) zal dit ertoe leiden dat een rouwproces op gang komt. Dit is verdrietig, maar we maken het allemaal mee en het is daarmee een normaal onderdeel van ons bestaan, hoe pijnlijk ook. Soms kan rouw leiden tot psychische problemen, zoals depressie en angst. Er kan sprake zijn van gestagneerde rouw. Het doel van een behandeling is dan om het rouwproces weer op gang te helpen en het op termijn vinden van een zinvolle vervanging. Nadat de hevigste emoties van verdriet, woede of schaamte en schuld zijn geuit, reconstrueer je samen met je psycholoog zorgvuldig de verloren relatie en alles wat daarmee samenhangt. Er ontwikkelt zich een nieuw perspectief op de toekomst.

Taken van rouw.

Naarmate de tijd verstrijkt zul je doorgaans makkelijker met het verlies om kunnen gaan. Aan de andere kant ontstaan er ook steeds meer situaties waarin je het zonder je dierbare moet stellen. Denk bijvoorbeeld aan de geboorte van een (klein-)kind. Dit kan zorgen voor nieuwe pijn en verdriet. Soms is het meer op de achtergrond, soms kun je er niet om heen. Het actieve rouwproces bestaat uit vier taken:

  • aanvaarden van het verlies
  • het voelen van de pijn die bij het verlies hoort
  • aanpassen aan een situatie en een leven waar diegene of datgene waar je om rouwt geen deel meer van uitmaakt
  • geven van een nieuwe plaats aan de overledene en/of het verlies en verder gaan met het leven

Vaak voelen mensen zich bezwaard om over hun overleden dierbare te praten in hun omgeving. Net na het overlijden is er vaak veel aandacht en medeleven voor de nabestaanden, maar de aandacht neemt af en men weet niet goed meer wat te zeggen of hoe er te zijn voor de ander. Het rouwproces gaat echter door en ook de behoefte van mensen om te spreken over hun overleden dierbaren.

Indien je een naaste hebt verloren en je wilt hier graag eens over praten, neem dan contact op met een van de psychologen van Psycholoog Utrecht Oost.