Affect Fobie Therapie (AFT) bij Psycholoog Utrecht Oost

Affectfobie Therapie (volgens McCullough) is een vorm van kortdurende psychodynamische psychotherapie. De therapie bevat elementen uit de gedragstherapie en de psychoanalytische therapie. Klachten worden verondersteld voort te komen uit het vermijden van bepaalde (motiverende) gevoelens uit angst, schaamte of schuldgevoelens. Zo kan je bijvoorbeeld bang zijn om je verdrietig te voelen en daardoor juist boos reageren als je geraakt wordt. Men heeft soms geleerd dat bepaalde gevoelens er ‘niet mogen zijn’, waardoor het op latere leeftijd moeilijk wordt om je bewust te zijn van deze gevoelens, ze daadwerkelijk te beleven en er eventueel uiting aan te geven. De manier waarop gevoelens weg worden gehouden noemen we afweer. In AFT leer je deze afweer te herkennen en eventueel te veranderen. Je zit hierdoor minder gevangen in patronen die eerder in je leven helpend kunnen zijn geweest, maar die je nu in de weg zitten.

Behandeldoel

Het doel van AFT is je bewuster te worden van de manieren die je hebt geleerd om bepaalde gevoelens niet te hebben. Je krijgt meer inzicht in jezelf en de relatie met anderen in je omgeving. Ook kan er aandacht worden besteed aan het adequaat uiting geven aan deze gevoelens.

Aanpak

  • Er wordt een gezamenlijke theorie geformuleerd over het ontstaan van de klachten en problemen, de manier waarop gevoelens worden afgeweerd, welke gevoelens er worden afgeweerd, waarom dat gebeurt en hoe het is ontstaan. Dit is de focus van de therapie
  • Er wordt vervolgens gewerkt aan het bewust worden en herkennen van (gedrags-)patronen
  • Er wordt gekeken naar wat de gedragspatronen je kosten en opleveren
  • Je wordt blootgesteld aan gevoelens die je voorheen uit de weg ging, soms in gedachten, soms in reële situaties
  • Er wordt aandacht besteed aan angstregulatie
  • Indien er sprake is van een negatief zelfbeeld, richt de behandeling zich op zelf- en anderherstructurering, waardoor een realistische zelfbeeld kan ontstaan
  • Eventueel kan je begeleid worden bij het op een adequate manier uiting geven aan je gevoelens of verlangens.

Voor wie? 

Vooral bij mensen die emotionele confrontaties uit de weg gaan blijkt Affect Fobie Therapie goed te werken. Het geeft meer inzicht in patronen en helpt je om zaken minder uit de weg te gaan. De therapie is minder geschikt voor mensen die moeite hebben om hun impulsen te beheersen, als er sprake is van zware psychische problematiek of ernstige beperkingen in het functioneren.

Effect van de behandeling

De effectiviteit van Affect Fobie Therapie is onder andere bewezen in onderstaande onderzoeken:

http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleID=176791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8296887

Meer informatie

Meer informatie over Affect Fobie therapie is ook te vinden op de volgende websites:

http://www.affectfobie.nl