Coaching bij Psycholoog Utrecht Oost

Wat is coaching bij Psycholoog Utrecht Oost?

Hoe je het probleem moet oplossen is afhankelijk van je mogelijkheden. Bij Psychologenpraktijk Utrecht Oost verstaan we onder coaching een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie en gaan we er van uit dat je de mogelijkheden om je problemen op te lossen in je draagt. We zien je niet als pathologisch of onbekwaam. Integendeel: je toestand wordt zo opgevat, dat je door begrijpelijke psychologische  processen ‘vast’ bent komen te zitten. We proberen de omstandigheid te creëren waarin verandering mogelijk is. Hierbij proberen we recht te doen aan je eigen deskundigheid en perspectief. We gaan ervan uit dat de middelen en de motivatie van verandering zich in het innerlijk van de cliënt bevinden. De motivatie en rijkdom aan mogelijkheden gaan in ieder individu schuil en deze moeten worden opgeroepen in plaats van opgelegd.

Voor wie is coaching?

Voor als je meer uit je leven wil halen. Voor als het je niet lukt om een grote verandering aan te brengen. Voor als je het gevoel hebt dat je leven (werk of privé) een sleur begint te worden en op zoek bent naar nieuwe uitdagingen. Maar ook voor als je op het punt staat een grote verandering in je leven aan te brengen, maar twijfelt. Een coach helpt je door die stressvolle situatie heen. Denk b.v. aan een pensionering, een nieuwe baan, afstuderen, partner, kinderen, verhuizen, reorganisatie.

Het proces van coaching

De coach stelt je voornamelijk vragen en spiegelt je antwoorden. Het is de bedoeling om je aan het denken te zetten waardoor je in beweging komt. Dus het proces dient een verschuiving van denken naar doen te bewerkstelligen. Er worden direct aan het begin concrete doelen bepaald. Je leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Doel van de coaching is het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. De coach zoekt naar patronen in je gedrag en denken en zal je hiermee confronteren wanneer ze een van de doelen in de weg zit. In het proces is de volgende structuur te vinden:

  • Formuleren van doelen
  • Visualiseren van de toekomst
  • Inventariseren van hindernissen
  • Leren van het verleden

Wat levert coaching op?

Je stelt een eigen doel, dat kan een gelukkiger leven zijn, een leukere baan, een diploma. Een coach leert je vooral om een win-win situaties te creëren. Als je doel voor alle betrokkenen winst oplevert, dan is je doel makkelijker te bereiken. Hiervoor is een zekere objectiviteit, creativiteit en inventiviteit nodig. Een goede coach heeft die eigenschappen. Je leert die succesvolle vaardigheden van hem of haar. Bovendien:

  • Je neemt jezelf meer serieus.
  • Je stelt betere doelen en doet precies wat je wilt.
  • Je bent directer en neemt meer effectieve en gefocuste acties.
  • Je laat onnodige dingen.