Cognitief gedragstherapeut

Wat is een cognitief gedragstherapeut?

Een cognitief gedragstherapeut is een psycholoog die is opgeleid om mensen met psychische klachten te behandelen middels de cognitieve gedragstherapie. De titel cognitieve gedragstherapeut VGCT is beschermd. Het is binnen de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie vastgelegd wie deze titel mogen voeren.

Wat zijn de eisen die worden gesteld aan een cognitief gedragstherapeut VGCT?

Vooropleiding

De cognitief gedragstherapeut  heeft een afgeronde masteropleiding sociale wetenschappen of geneeskunde waarin de volgende onderdelen zijn gevolgd: leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden.

Werk

De cognitief gedragstherapeut is minimaal 12 uur per week werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, waarvan minimaal 4 uur wordt besteed aan cliëntcontacten.

De opleiding tot cognitief gedragstherapeut
  • VGCt geaccrediteerde basiscursus (cognitieve) gedragstherapie, 100 contactuur;
  • VGCt geaccrediteerde vervolgcursussen, 100 contactuur;
  • 125 sessies van 45 minuten supervisie en leertherapie, waarvan minimaal 25 sessies leertherapie;
  • 200 gesuperviseerde cliëntcontacten van minimaal 45 minuten;
  • een N=1-studie.

Verschil tussen een cognitieve gedragstherapeut en andere psychologen.

Een cognitief gedragstherapeut is met name geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. Daar vraagt hij meestal uitvoerig naar. Hij wil ook graag weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt. De therapeut zal betrekkelijk kort stilstaan bij de jeugdervaringen van de cliënt. Cognitieve gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.
Psychotherapeuten praten vooral met hun cliënten. Voor een deel is dat praten bij cognitieve gedragstherapeuten anders. Deze therapeuten praten niet alleen over andere onderwerpen met hun cliënten, de gesprekken hebben dikwijls ook een wat andere kleur of toonzetting. In veel andere therapieën wordt de cliënt gestimuleerd om bij zichzelf te onderzoeken wat hij voelt of wat hij wil. In dat proces van zelfonderzoek zijn andere therapeuten betrekkelijk zwijgzaam en terughoudend.

Cognitief gedragstherapeuten zijn doorgaans actiever. Zij gaan eerder met de cliënt op zoek naar knelpunten en manieren om met zaken om te gaan. Dat uitgangspunt zorgt ervoor dat deze therapeuten eerder adviezen en richtlijnen geven; dat zij huiswerkafspraken maken met de cliënt; en dat zij bepaalde oefeningen met de cliënt doen in de therapie.

Binnen de cognitieve gedragstherapie zijn er verschillende vormen te onderscheiden, zoals constructionele gedragstherapie en schemagerichte cognitieve therapie. Vaak weerspiegelen de verschillende vormen de specifieke voorkeuren voor een bepaalde werkwijze van therapeuten.
Natuurlijk zijn er verschillen, maar de meeste cognitief gedragstherapeuten herkennen zich in de omschrijving die hierboven is gegeven. Al noemen sommigen zichzelf liever ‘gedragstherapeut’ of juist ‘cognitief therapeut’.
Voor beiden geldt dat als zij lid zijn van de VGCt zij een gedegen opleiding hebben gehad in zowel cognitieve als gedragstherapie en de diverse vormen daarbinnen.

Psychologen Jeroen, Alexander, Toeja, Valeska en Anita van Psycholoog Utrecht Oost zijn cognitief gedragstherapeut VGCT