DSM-IV

De DSM-IV is een psychiatrisch handboek waarin alle psychische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld depressie, paniek-, sociale angst– en posttraumatische stressstoornis staan beschreven. Op grond van dit handboek kunnen we vaststellen of er sprake is van een psychische aandoening en in welke mate, zodat we kunnen bepalen welke behandeling geïndiceerd is.