Eerstelijnspsycholoog

Wat is een eerstelijnspsycholoog?

Een eerstelijnspsycholoog biedt kortdurende en laagdrempelige hulp aan mensen met veel voorkomende psychische klachten. Het gaat hierbij onder andere om:

  • lichte angst- en stemmingsproblemen,
  • overbelasting,
  • rouw,
  • onzekerheid,
  • piekeren
  • twijfel rondom identiteit, levenskeuzes

Er vinden vaak rond de tien gesprekken plaats die zich richten op vermindering van de klachten en verbeteren van het dagelijks functioneren. Een eerstelijnspsycholoog is doorgaans ook geregistreerd als Gz-psycholoog in het BIG-register. Alle psychologen van Psycholoog Utrecht Oost zijn geregistreerd als Gz-psycholoog in dit BIG-register.

Verschil tussen een eerstelijnspsycholoog en een tweedelijnspsycholoog

Wanneer blijkt dat de hulp door een eerstelijnspsycholoog ontoereikend is zal de psycholoog je doorverwijzen naar de specialistische ggz (voorheen tweede lijn (een ggz-instelling of vrijgevestigd psychotherapeut of klinisch psycholoog). In een ggz-instelling werken buiten psychotherapeuten en klinisch psychologen ook vaak andere beroepsgroepen zoals sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, gz-psychologen, basispsychologen en vaktherapeuten.

Vanaf 2014 hebben er wijzigingen in het zorgstelsel plaatsgevonden. Waar voorheen gesproken werd van de eerste en de tweede lijn, wordt nu een onderscheid gemaakt tussen respectievelijk de generalistische basisggz en de specialistische ggz.