Mindfulness bij Psycholoog Utrecht Oost

Wat is mindfulness bij Psycholoog Utrecht Oost?

Mindfulness betekent achtzaamheid. Het verwijst naar:

  • bewuste aandacht; je bent je bewust van je sensaties en je omgeving in het hier en nu.
  • een manier van leven die gericht is op aanvaarding. Dat wil zeggen dat je negatieve en positieve ervaringen accepteert zoals ze zijn, zonder ze te willen veranderen.

Mindfull leven is iets wat je kunt oefenen. In ons hectische bestaan in de Westerse wereld opereren we vaak op de automatische piloot, zonder dat we er met onze gedachten bij zijn. Op veel momenten in ons leven zijn we ons er niet echt bewust van wat we aan het doen zijn. In de automatische piloot-modus is de kans groter dat gebeurtenissen, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens oude denkpatronen in gang zetten die ons niet helpen of tot een verslechtering van de stemming leiden. Door ons meer bewust te worden van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, geven we onszelf de mogelijkheid keuzes te maken. We kunnen er voor kiezen om niet in oude denkpatronen verstrikt te raken.

Mindfulness is erop gericht om de aandacht te vergroten zodat je op een situatie kunt reageren vanuit een keuze in plaats van vanuit een automatisme. Je kunt dit oefenen door je bewust te worden van waar je aandacht zich op richt en het onderwerp van je aandacht weloverwogen keer op keer te veranderen.

Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk meer te leven in het moment en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Je kunt loskomen van oordelen en belemmerende denkpatronen, waardoor je meer innerlijke kalmte en rust kunt ervaren.

Wanneer pas je mindfulness toe?

Mindfulness is aan te raden bij uiteenlopende psychische klachten zoals:

  • stemmingsklachten (depressie)
  • stressklachten (burnout)
  • angstklachten
  • pijnklachten
  • piekeren

Vaak is mindfulness een onderdeel van een behandeling. Er zijn ook specifieke op mindfulness gebaseerde behandelingen zoals:

  • MBSR (mindfulness based stress reduction), een vorm van aandachtstraining, oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met ernstige pijnklachten
  • MBCT (mindfulness based cognitieve therapy). In deze therapievorm wordt mindfulness als vaardigheid aangeleerd bij de behandeling van chronische pijn en recidiverende depressies.
  • ACT (acceptance and commitment therapy). Bewustwording en acceptatie van gevoelens, gedachten en fysieke gewaarwordingen is een belangrijke pijler van deze therapie en er dan ook veel geoefend met mindfulness.

Er worden ook veel groepstrainingen aangeboden voor mensen die niet zozeer lijden onder psychische problemen, maar wel graag wat meer vanuit het hier en nu willen leven. Voor groepstrainingen mindfulness kun je o.a. terecht bij Indigo (www.indigo.nl)