Oplossingsgerichte therapie bij Psycholoog Utrecht Oost

Wat is oplossingsgerichte therapie bij Psycholoog Utrecht Oost?

Oplossingsgerichte therapie is in tegenstelling tot veel therapievormen minder gericht op het onderzoeken van problemen, maar staat stil bij hoe de situatie eruit zou zien wanneer deze problemen er niet zouden zijn. Samen met je therapeut wordt gekeken naar wat je doet wanneer het probleem er (even) niet is en je wordt aangemoedigd meer van dit gedrag te laten zien. Er wordt minder besteed aan het analyseren van het probleem, maar vooral gefocust op oplossingen. De therapie is om deze reden ook vaak kortdurend. Tijdens de therapie wordt vooral uitgegaan van de ideale situatie en het concretiseren hiervan. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is om te vertellen over de problemen die er spelen. Na deze fase van exploreren en erkenning geven komt vooral de coping aan bod: wat heeft geholpen en hoe kun je dat volhouden of meer gaan doen? Er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen, krachten en hulpbronnen. De therapie richt zich minder op oorzaken van klachten en meer op het eind: hoe moet het worden? Doelen worden gevisualiseerd en stapsgewijs besproken.

Oplossingsgerichte therapie gaat uit van de kracht van cliënten zelf; er wordt vanuit gegaan dat je de oplossingen met je mee draagt en door de juiste vragen inzicht krijgt in dit onbewuste. Bij deze therapievorm wordt ook veel gewerkt met vragenlijsten. Dit om het functioneren van cliënten, de veranderingen en de voortgang van de therapie meetbaar te maken.

Oplossingsgerichte technieken zijn ook goed te combineren met andere therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness, inzichtgevende therapie en EMDR.

Wanneer wordt oplossingsgerichte therapie toegepast?

Oplossingsgerichte therapie kan worden gebruikt bij uiteenlopende psychische problemen, zoals depressiviteit, angst, burnout of relatieproblemen.

De therapeutische relatie

Bij oplossingsgericht therapie wordt er van uit gegaan dat de cliënt de expert is en deskundig is als het gaat om zijn eigen problematiek. De therapeut neemt een ondersteunende rol in en zal vragen stellen zodat de cliënt zich blijf richten op het doel. Zo helpt de therapeut je om haalbare doelen te stellen en ziet die er op toe dat je je op een doel tegelijk richt. Het is van belang dat je als cliënt verantwoordelijkheid neemt voor je eigen situatie. De therapeut is niet de expert die je zal vertellen wat je moet doen, maar staat naast je en begeleid je in het proces van (motivatie voor) gedragsverandering. Oplossingen worden niet gezocht bij anderen, in het verleden of in de omstandigheden, maar bij de cliënt zelf en in heden.

Duur van de behandeling bij Psycholoog Utrecht Oost

Oplossingsgerichte therapie is een kortdurende vorm van psychotherapie, passend binnen de eerstelijn. Gemiddeld duurt een traject tussen de 5 en 8 sessies.