Psychiater

Wat is een psychiater?

Een psychiater behandelt mensen met psychiatrische stoornissen. Een psychiater heeft eerst een 4-jarige universitaire opleiding Geneeskunde gevolgd, daarna 2 jaar coschappen en vervolgens een specialisatie gevolg tot psychiater. Deze specialisatie richt zich op de behandeling van geestesziekten.

Verschil tussen een psychiater en een psycholoog

Een psychiater heeft een arts-achtergrond. Daarmee is hij of zij bevoegd om medicijnen voor te schrijven, in tegenstelling tot de psycholoog. Er zijn psychiaters die zich uitsluitend bezig houden met medicamenteuze behandeling. Anderen zijn gespecialiseerd in gesprekstherapie. Doorgaans hebben deze psychiaters nog een opleiding tot psychotherapeut afgerond. Deze opleidingen zijn ook toegankelijk voor psychologen. Soms zijn ze gespecialiseerd in een specifieke psychotherapierichting, zoals psychoanalyse, clientcentered therapie, gedragstherapie of systeemtherapie.

Bij ons is geen psychiater werkzaam. Indien we denken dat medicatie een waardevolle aanvulling op de behandeling zou kunnen zijn, verwijzen we je naar de huisarts.

Trends in de psychiatrie

Wat precies de oorzaak is van een psychiatrische stoornis is nog steeds niet goed vast te stellen.Het betreft doorgaans een combinatie van factoren zoals biochemische afwijkingen, erfelijke factoren en omgevingsfactoren. Ook is het de vraag of afwijkingen in de hersenen oorzaak of gevolg van een psychiatrische stoornis zijn. Er zijn perioden geweest dat geestesziektes door de psychiatrie vooral aan de omgeving werden geweten, aan erfelijkheid of aan opvoedstijl. Tegenwoordig kent de biologische psychiatrie veel aanhang. De overtuiging die hieraan ten grondslag ligt is dat psychiatrische stoornissen verklaard kunnen worden door een pathologisch proces in de hersenen. Niet iedereen is het hiermee eens en de discussie hierover wordt tot de dag van vandaag gevoerd door wetenschappers en clinici uit de psychiatrie.

Waar vind ik een psychiater?

Psychiaters werken in hun eigen praktijk (vrijgevestigd) en zijn te vinden via de Vereniging van Vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters (VUP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) of de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Een verwijzing van de huisarts is nodig om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Je kunt je ook door de huisarts laten verwijzen naar een GGZ-instelling zoals Altrecht, Bosman GGZ of Molemann waar psychiaters werkzaam zijn.