Psycholoog BIG

Wat is een psycholoog?

Met psycholoog bedoelen we iemand die een universitaire studie Psychologie heeft afgerond. Dit is een 4 jarige opleiding (tegenwoordig 3 jaar bachelor, 1 jaar master). Er zijn verschillende afstudeerrichtingen binnen de psychologie, o.a. cognitieve psychologie, sociale psychologie, arbeids- en organisatie psychologie, kinder- en jeugdpsychologie en mediapsychologie. Wanneer het een behandelend psycholoog betreft zal hij of zij in de meeste gevallen Klinische psychologie gestudeerd hebben. Psycholoog is geen beschermde titel, dit betekent dat in principe iedereen zich psycholoog kan noemen. De meeste psychologen zijn om die reden aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen; men mag zich dan Psycholoog NIP noemen en deze titel is wel beschermd.

Verschil tussen een psycholoog en een gezondheidszorgpsycholoog

Een gezondheidszorgpsycholoog is bevoegd om zelfstandig behandelingen uit te voeren bij mensen met uiteenlopende psychische klachten. (Basis-)Psychologen zonder deze BIG-registratie mogen alleen mensen behandelen onder supervisie van een BIG-geregistreerde therapeut. Dit BIG-register is in het leven geroepen door de overheid om kwaliteit van beroepsbeoefenaars in de zorg te garanderen. Iedere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg moet aan specifieke opleidings- en kwaliteitseisen voldoen. Een gezondheidszorgpsycholoog heeft na de universitaire studie Psychologie een 2-jarige postdoctorale opleiding afgerond. In deze opleiding wordt specifieke aandacht besteed aan behandeling en diagnostiek van mensen met psychische klachten.

Verschil tussen een psycholoog en een psychotherapeut

Een psychotherapeut heeft na de universitaire opleiding tot psycholoog een 4-jarige (voor psychologen) of 3-jarige (voor gezondheidszorgpsychologen) postdoctorale opleiding gevolgd die leidt tot de BIG-registratie tot psychotherapeut. Als psychotherapeut ben je opgeleid en bevoegd om meer complexe, langdurige problematiek bij mensen met psychische klachten te behandelen.

Verschil eerstelijns- en tweedelijnspsycholoog

Een eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die opgeleid is om relatief eenvoudige problematiek te behandelen. Eenvoudig wil zeggen dat mensen redelijk functioneren en vaak met een kort traject (gemiddeld 8 sessies) al weer op weg zijn geholpen. De behandelingen worden doorgaans uitgevoerd door eerstelijnspsychologen of gezondheidszorgpsychologen. Deze behandelingen worden gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.Wanneer klachten hardnekkiger blijken (langer dan een half jaar aanhouden) of steeds terugkomen is behandeling in de tweede lijn aangewezen. Met deze complexere problematiek kun je terecht bij een specifiek hiervoor opgeleide BIG-geregistreerde psychotherapeut of klinisch psycholoog.