Relatietherapie bij Psycholoog Utrecht Oost

Wat is relatietherapie bij Psycholoog Utrecht Oost?

Relatietherapie een vorm van psychotherapie gericht op het verbeteren of oplossen van relationele problemen. Ruzies, onenigheid en ergernissen komen in elke relatie voor en zijn niet per definitie een indicatie dat het niet goed zit in een relatie. Wanneer je echter merkt dat je als stel steeds in dezelfde conflicten verzeild raakt, je hier moeilijk over kunt praten en niet goed uitkomt, terwijl je wel samen verder wilt, is het goed om hulp in te roepen van een onafhankelijke derde. Een relatietherapeut zal allereerst samen met jullie onderzoeken wat de problemen zijn. Vervolgens kan gekeken worden naar oplossingen en kan gezocht worden naar andere manieren van communiceren. Dit gebeurt doorgaas door middel van gesprekken met beide partners. Ook wanneer besloten wordt tot een proefscheiding of definitieve breuk kan een relatietherapeut je bijstaan om te zorgen dat dit op een zo soepel en respectvol mogelijke manier gebeurt. Met name wanneer er kinderen in het spel zijn is het van belang om goed met elkaar te blijven communiceren. Er wordtvoornamelijk gebruik gemaakt van EFT (Emotionally Focused Therapy) bij de behandeling van paren.

Wanneer is relatietherapie aangewezen?

Vaak is relatietherapie de laatste stap die mensen nemen als ze problemen ervaren in hun relatie. Het is als het ware de laatste kans die ze de relatie nog geven, nadat ze zelf al van alles hebben geprobeerd om deze te verbeteren. Vaak zit men dan al erg vast in patronen en zijn er veel verwijten over en weer. Het is dan uiteraard ook lastiger om weer tot elkaar te komen. Men kan zich ook tot een relatietherapeut wenden voordat dit stadium bereikt is, bijvoorbeeld wanneer men meer verdieping zoekt in de relatie. Andere klachten waarmee men zich tot een relatietherapeut kan wenden zijn:

  • veel ruzie maken,
  • op elkaar uitgekeken zijn,
  • ontrouw,
  • gevoelens van  jaloezie,
  • seksuele problemen
  • psychische problemen bij een van de partners

Duur van relatietherapie bij Psycholoog Utrecht Oost

De duur van de relatietherapie is afhankelijk van de ernst en aard van de relatieproblemen. Gemiddeld zijn er tussen de 10 en 20 sessies nodig. Therapeuten binnen de praktijk die relatietherapie geven zijn Alexander Zon en Toeja Megens.