EMDR bij Psycholoog Utrecht Oost

Wat is EMDR bij Psycholoog Utrecht Oost?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode die vaak wordt toegepast als iemand last heeft van een traumatische gebeurtenis. Dit kan o.a. zijn na een overval, verkrachting, natuurramp of pestervaring.  Het kan de enige interventie zijn (vaak bij eenmalig trauma als een overval) of onderdeel uitmaken van een therapie waarin een breed scala aan interventies wordt toegepast (bijvoorbeeld bij mensen met een misbruikverleden). De toepassingsgebieden van EMDR zijn de laatste jaren uitgebreid naar andere psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld of een paniekstoornis. Het is hierbij van belang dat er een duidelijk aanwijsbare herinnering bestaat aan een of meerdere gebeurtenissen die geleid hebben tot de klachten.

EMDR is ontdekt door Francine Shapiro. Ze kwam bij toeval tot de ontdekking dat wanneer ze werd afgeleid terwijl ze aan een heftige negatieve gebeurtenis dacht, de emotionele lading uiteindelijk afnam en ze het minder naar vond om er aan terug te denken. Daarna is de behandelmethode verder uitgewerkt en onderzocht.

Iedereen verwerkt ingrijpende ervaringen op een andere manier. Ook de duur van herstel na een ingrijpende gebeurtenis verschilt per persoon. Soms blijft iemand last houden van klachten als herbelevingen, nachtmerries, concentratieproblemen, schrikachtigheid en slaapproblemen na een trauma. EMDR kan dan helpen het natuurlijke verwerkingsproces weer op gang te brengen.

Wanneer wordt EMDR toegepast?

Met name bij Posttraumatische stresstoornis en andere traumagerelateerde angstklachten.  Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct
gevolg van een nare of heftige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Werkt EMDR?

De effecten van EMDR zijn uitvoerig onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het effect aanzienlijk is. Zeker wanneer het gaat om een enkelvoudig trauma (trauma na een eenmalige gebeurtenis) zijn soms enkele sessies al afdoende om van de klachten af te komen. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt of complexere problematiek duurt de therapie over het algemeen langer. Vaak merk je na de therapie dat de herinneringen minder emotionele lading geven en je er dus ook minder last van zal hebben; de herbelvingen en nachtmerries nemen af, je slaapt beter en voelt meer rust.

Hoe werkt EMDR?

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van EMDR. De meest recente onderzoeken geven aanwijzingen dat het te maken heeft met de werking van het korte termijngeheugen. Een traumatische herinnering ligt opgeslagen in je lange termijngeheugen, samen met de emotionele lading. (Wanneer je bijvoorbeeld denkt aan de overval, voel je je direct weer angstig en misselijk.) Wanneer je tijdens de EMDR gevraagd wordt om terug te denken aan die specifieke gebeurtenis, breng je de herinnering weer in je korte termijn (of werk-) geheugen. De capaciteit van dit werkgeheugen is echter maar beperkt. Omdat je tegelijkertijd een afleidende stimulus (oogbewegingen of klikjes via een koptelefoon) krijgt toegediend, is er onvoldoende ruimte voor én het herinneringsbeeld, én de emotionele lading. De emotionele lading zal dus verminderen, of het beeld wordt minder scherp. Zo wordt het weer opgeslagen in je lange termijngeheugen waardoor je er minder last van zult hebben.

Zijn er ook nadelen aan EMDR?
Vaak zal je na een sessie nog last kunnen hebben van wat “bijwerkingen”. Er kunnen dan beelden of gevoelens opkomen en je kunt je wat instabiel voelen. Dit duurt in de regel niet langer dan 3 dagen. Daarna is er een nieuwe balans ontstaan. Pas dan kan worden geevalueerd wat het effect is geweest van de EMDR sessie.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Vereniging EMDR, www.emdr.nl

Zie hier onder een korte uitleg door een van onze psychologen van Psycholoog Utrecht Oost.