Positief Zelfbeeld COMET bij Psycholoog Utrecht Oost

Behandeling gericht op positief zelfbeeld bij Psycholoog Utrecht Oost

COMET is een behandelvorm gericht op het veranderen van een negatief zelfbeeld in een positief, of in ieder geval realistisch zelfbeeld. Deze behandeling is ontwikkeld door Kees Korrelboom en is uitvoerig onderzocht en effectief gebleken. Het protocol is gebaseerd op de Competitive Memory Training (COMET). Zelfbeeldproblematiek komt vaak voor bij mensen met een depressie of angststoornis, maar ook mensen zonder diagnose kunnen in hun dagelijks leven last hebben van overmatige onzekerheid.

Negatief zelfbeeld

Er kan gesproken worden van een negatief zelfbeeld, wanneer iemand overwegend negatief over zichzelf oordeelt. Vaak gaat het dan niet om een aspect van iemands karakter of uiterlijk, maar voelt diegene zich over de gehele linie waardeloos. Soms betreft het een karaktereigenschap (lui, dom, saai), soms uiterlijke kenmerken (lelijk, dik). Men heeft vaak geen oog meer voor de kwaliteiten en positieve eigenschappen die men bezit.

Hoe ziet de behandeling volgens COMET eruit?

  • Allereerst wordt gekeken waar iemand precies ontevreden over is. Dus wat houdt het negatieve zelfbeeld precies in
  • Vervolgens wordt geïnventariseerd wat het incompatibel tegenbeeld is, dus welk beeld van jezelf is in tegenspraak met je negatieve zelfbeeld.
  • Dit wordt geïllustreerd met concrete tegenvoorbeelden
  • Vervolgens zullen we ons richten op het emotioneel versterken van het “nieuwe” zelfbeeld, onder andere middels imaginatie, zelfspraak en muziek
  • Dit zal verstevigd worden middels contraconditionering; situaties die een trigger zijn voor je negatieve zelfbeeld worden gekoppeld aan een positief zelfgevoel.
  • Tenslotte wordt geleerd van een negatief zelfgevoel over te schakelen naar positieve zelfwaardering.

Alternatieve behandelvormen om te komen tot een positief zelfbeeld

Uit onderzoek is gebleken dat de COMET behandeling effectief is voor veel mensen. Kanttekening bij deze onderzoeken is dat COMET vaak onderdeel was van een uitgebreider behandelplan. Er wordt momenteel onderzoek verricht naar de vraag of COMET ook waardevol is als op zichzelf staande behandeling. In onze praktijk zien we wel positieve resultaten. Er zijn echter ook alternatieve behandelvormen voor handen om te komen tot een positief zelfbeeld. Indien er sprake is van belastende ervaringen die hebben geleid tot een negatief zelfbeeld zou EMDR een aangewezen behandelvorm zijn. Schematherapeutische technieken bieden ook een alternatief. Samen met je psycholoog zal worden bekeken welke behandelvorm het beste bij je past.