Gezondheidszorg (GZ-) psycholoog BIG

Wat is een Gezondheidszorg (GZ-) psycholoog?

Een Gezondheidszorgpsycholoog is opgeleid om mensen met psychische klachten te behandelen en diagnosticeren. De titel Gezondheidzorgpsycholoog is beschermd. Het is wettelijk vastgelegd in de Wet BIG wie deze titel mogen voeren. Alle gekwalificeerde Gezondheidszorgpsychologen zijn in het BIG-register opgenomen.

Wat zijn de eisen die worden gesteld aan een Gezondheidszorg (GZ-) psycholoog?

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft een vierjarige studie Psychologie aan de Universiteit afgerond en vervolgens nog twee jaar postdoctoraal onderwijs gevolgd (de GZ-opleiding). Deze opleiding bestaat uit 4 dagen per week werken in de geestelijke gezondheidszorg en 1 dag per week onderwijs volgen. Tevens krijgt de Gezondheidzorgpsycholoog in opleiding specifieke begeleiding (supervisie en intervisie).

Waarvoor dient de registratie als Gezondheidszorg (GZ-) psycholoog?

De titel Gezondheidszorgpsycholoog kan als een soort keurmerk worden gezien. Door de overheid is in de wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) vastgelegd wat de eisen en voorwaarden zijn waaraan elke beroepsgroep in de gezondheidszorg moet voldoen. Dit is nodig om de kwaliteit van de beroepsbeoefening te kunnen waarborgen en dient ertoe om cliënten te beschermen. De Gezondheidszorgpsycholoog valt ook onder het wettelijk tuchtrecht, waarin vastgesteld is wat professionals wel en niet kunnen en mogen doen. Onder meer de geheimhoudingsplicht valt hieronder.

Verschil tussen een Gezondheidszorg (GZ-) psycholoog  en een (basis-) psycholoog.

Een Gezondheidszorgpsycholoog kan als zelfstandige professional mensen met psychische klachten behandelen en diagnosticeren. Wanneer iemand de universitaire opleiding (klinische) Psychologie heeft afgerond, wordt hij of zij een (basis-) psycholoog genoemd. Hij of zij mag dan alleen onder supervisie (van een Gezondheidszorgpsycholoog of Psychotherapeut) mensen behandelen. Dat wil zeggen dat er regelmatig gesproken wordt met een supervisor (Gezondheidszorgpsycholoog of Psychotherapeut) over het beloop van de behandeling. Wanneer een psycholoog zelfstandig gevestigd is komen cliënten alleen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar indien er sprake is van inschrijving van de psycholoog in het BIG-register als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Psychotherapeut BIG of Klinisch Psycholoog BIG. Indien dit het geval is, weet je als cliënt zeker dat je hulpverlener voldoende gekwalificeerd is om jou te behandelen.

Alle psychologen van Psycholoog Utrecht Oost zijn geregistreerd als Gz-psycholoog in het BIG-register.