Aanmelden en kosten

Vergoedingen

Als je 18 jaar of ouder bent, worden de meeste behandelingen/diagnoses binnen de geestelijke gezondheidszorg vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige behandelingen/diagnoses worden niet vergoed. Wanneer dit het geval is, zal je behandelaar je dat laten weten. 

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts met een vermoede DSM diagnose noodzakelijk. Wanneer je in het bezit bent van een verwijzing kun je je bij een psycholoog van Psycholoog Utrecht Oost aanmelden, via ons e-mail adres of contactformulier. 

Indien de DSM diagnose niet bevestigd wordt in de intake, zullen de vervolg gesprekken niet vergoed worden. 

Alle psychologen die bij ons werken zijn geregistreerd als GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) en Psychotherapeut via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Wij voldoen daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Wat is het zorgprestatiemodel?

De kosten van behandelingen in Nederland van volwassenen (18 jaar of ouder) in de geestelijke gezondheidszorg, worden vanaf 1 januari 2022 vergoed volgens het zorgprestatiemodel (ZPM). In dit model zijn behandelingen opgebouwd uit losse onderdelen, te weten zorgprestaties (zoals bijvoorbeeld behandelgesprekken), die elk een eigen tarief hebben en apart worden gedeclareerd.

Wat betekent dit in de praktijk voor cliënten?

Wanneer we een contract (controleer hier) hebben met je zorgverzekeraar, dan declareren we direct bij je zorgverzekeraar. Eens per (nader te bepalen) periode worden alle zorgprestaties binnen een behandeling gedeclareerd. Je ontvangt van deze declaraties een overzicht van je zorgverzekeraar, zodat je inzicht hebt in de opbouw van de kosten van je behandeling.

Wanneer we geen contract hebben met je zorgverzekeraar, dan ontvang je zelf het overzicht van de geleverde zorgprestaties en de bijbehorende tarieven. Ook ontvang je dan een factuur, die je zelf aan je zorgverlener dient te betalen. Het overzicht van de geleverde zorgprestaties dien je in bij je zorgverzekeraar, die dan een vergoeding aan jou uitkeert. De hoogte van deze vergoeding hangt af van je polis, en kan je navragen bij je zorgverzekeraar.

Eigen risico

Je betaalt in 2024 voor behandelingen in de GGZ jaarlijks maximaal € 385 eigen risico. Of een hoger bedrag dat kan oplopen tot maximaal € 885 als je gekozen hebt voor vrijwillig eigen risico.

Bij het zorgprestatiemodel wordt het eigen risico aangesproken van het jaar waarin een zorgprestatie heeft plaatsgevonden. Dus, wanneer je behandeling is gestart in 2023 en doorloopt in 2024, zal het eigen risico van zowel 2023 als 2024 worden aangesproken. 

Tarieven

Diagnostiek (bijvoorbeeld het afnemen en interpreteren van vragenlijsten, intakegesprekken voeren, diagnose stellen, indicatieverslag schrijven):

45 min. € 183,07

60 min. € 211,06

Behandelgesprekken (waaronder naast het voeren van de behandelgesprekken zelf, aanverwante zaken zoals gespreksverslagen schrijven):

40 min. € 156,72

60 min. € 186,380

75 min. € 230,38

90 min. € 281,27

Intercollegiaal overleg

5 min. € 25,05

15 min. € 76,35

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op cliënten met een zorgverzekeraar waarmee Psycholoog Utrecht Oost geen contract heeft afgesloten. Indien wel een contract is afgesloten met je ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Annulering

Wanneer je een afspraak bij een psycholoog van Psycholoog Utrecht Oost niet kunt nakomen, wil je dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Als een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt er €125,- apart in rekening gebracht, dus buiten de normale kosten van het behandeltraject. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Lees meer over wat een psycholoog voor je kan betekenen, hoe een psycholoog wat voor je kan betekenen of neem contact op voor een afspraak.