Psycholoog Utrecht Oost / Aanmelden

Behandeling 

De eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 2014 onder de generalistische Basis GGZ (BGGZ). Om voor vergoeding van de behandeling in de BGGZ in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Wanneer je in het bezit bent van een verwijzing naar de BGGZ kun je je bij een psycholoog van Psycholoog Utrecht Oost aanmelden, bij voorkeur via ons e-mail adres of contactformulier. Tijdens behandelingen en na werktijd staat de voicemail aan. Wanneer je je naam en telefoonnummer achterlaat, word je zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 

Kosten behandeling

traject BGGZ Omschrijving Maximaal aantal minuten Tarief Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornissen 294

€ 507,62

Tot 4 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495

€ 864,92

Tussen 5 tot 7 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750

€ 1.356,25

Tussen 8 tot 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject Niet bevestigd vermoeden DSM stoornis 120

€ 207,19

1 of 2 gesprekken

 

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk traject bij je zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van je problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-health/internettherapie, (test-) diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die je therapeut aan je behandeling besteed, wordt opgeteld.

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op cliënten met een zorgverzekeraar waarmee Psycholoog Utrecht Oost geen contract heeft afgesloten. Indien wel een contract is afgesloten met je ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Zorgverzekeraars waar we geen contract mee hebben vergoeden een gedeelte van de kosten van de behandeling. Dit gedeelte is afhankelijk van je zorgverzekeraar,  je polis, de duur van de behandeling en je klachten. Informeer vooraf bij de zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn.

Indien de door de huisarts vermoede DSM diagnose niet bevestigd wordt in de intake, zullen de vervolg gesprekken  niet vergoed worden. Het tarief voor de gesprekken is dan 105,- per drie kwartier.

Alle psychologen die bij ons werken zijn geregistreerd als GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Wij voldoen daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Indien je in aanmerking wilt komen voor vergoeding van je behandeling heb je een verwijzing van je huisarts nodig.

Betaling geschiedt via factuur die aan het eind van de gehele behandeling wordt verstuurd of overhandigd en binnen een maand betaald dient te worden. Deze factuur kan ook gebruikt worden om bij je zorg verzekeraar te declareren.

Wanneer we een contract hebben met je zorgverzekeraar dienen we direct bij hen de factuur in.

Annulering

Wanneer je een afspraak bij een psycholoog van Psycholoog Utrecht Oost niet kunt nakomen, wil je dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Als een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt er €105,- apart in rekening gebracht, dus buiten de normale kosten van het behandeltraject. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Lees meer over wat een psycholoog voor je kan betekenen, hoe een psycholoog wat voor je kan betekenen of neem contact op voor een afspraak.