Verwijzing door de huisarts

In 2014 verandert er veel in de geestelijke gezondheidszorg. In plaats van de indeling in eerste- en tweedelijns ggz-praktijken, is er een nieuwe indeling gemaakt, namelijk de generalistische basisggz en de gespecialiseerde ggz. Beiden worden vergoed vanuit het basispakket (als er sprake is van een DSM-IV diagnose). Hiervoor is echter wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dus om er zeker van te zijn dat je behandeling vergoed wordt, vragen wij een gedateerde verwijsbrief van de huisarts van  vóór de aanvang van behandeling. Iedere verwijzing dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 

1.  naam, AGB code, woonplaats en handtekening van de verwijzer (huisarts);

2.  datum;

3.  naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde;

4.  de medische indicatie:

a.  wat de door de huisarts (vermoede) psychische (DSM-IV) aandoening is.

b.  dat het een gerichte verwijzing naar generalistische basisggz is.

 

Indien je er zeker van wil zijn dat de verwijzing juist is, download dan het volgende VERWIJSFORMULIER-naar-Basis-GGZ-2014 en vraag of je huisarts het wil invullen.