Verwijzing door de huisarts

Wil je voor vergoeding in aanmerking komen dan is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dus om er zeker van te zijn dat je behandeling vergoed wordt, vragen wij een gedateerde verwijsbrief van de huisarts met daarin:

  • sprake van vermoeden van DSM stoornis
  • verwijsdatum
  • het verzoek voor behandeling met de verwijsindicatie
  • de gegevens van de zorgverlener naar wie verwezen is
  • de gegevens van de verwijzer (huisarts) incl agb code