Kortdurende psychische hulp in de eerstelijn (KOP-model) bij Psycholoog Utrecht Oost

Wat is het KOP model bij Psycholoog Utrecht Oost?

Bij behandeling volgens het KOP-model wordt er vanuit gegaan dat klachten het resultaat zijn van een combinatie van omgevingsfactoren en de manier van de client om hier mee om te gaan (Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl). Deze behandeling bestaat uit korte psychologische interventies. We proberen eerst samen met je in kaart te brengen wat je gewoontes zijn en hoe je in het algemeen reageert op situaties. Sommige gewoontes zijn nuttig, anderen zitten je misschien meer in de weg. Deze blijken vaak samen te hangen met psychische klachten. Als er inderdaag een samenhang blijkt te zijn met de klachten, gaan we op zoek naar mogelijkheden om die gewoontes wat aan te passen. Als dat lukt en als daarna de klachten afnemen, gaan we op zoek naar manier om te voorkomen dat de klachten weer terugkomen. Tijdens de behandeling wordt een actieve houding van je verwacht. Dat wil zeggen dat er veel gepraat zal worden maar ook dat je dingen anders zal gaan doen, dus zal gaan oefenen met nieuw gedrag.

Wanneer kan het KOP-model worden gebruikt?

In principe kan bij allerlei soorten klachten het KOP-model worden ingezet;

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Overbelastingsklachten
  • Problemen met assertiviteit
  • Problemen met relaties met anderen
  • Verwerkingsproblemen of rouw

Het betreft milde tot matige psychische klachten. Indien de klachten ernstiger zijn is een andere behandelmethode (vaak langduriger) aangewezen. De behandeling volgens het KOP-model is kortdurend en past uitstekend binnen de eerste lijn. Indien er sprake is van meerdere periodes waarin iemand klachten had of er vaker behandeling door een psycholoog heeft plaatsgevonden is dat een contra-indicatie en zit men beter op zijn of haar plek bij een psychotherapeut.

Duur van de behandeling volgens het KOP-model

In principe zal de behandeling op grond van het KOP-model rond de 8 sessies in beslag nemen. In het begin zullen de afspraken wekelijks plaatsvinden, daarna zullen ze afnemen in frequentie zodat je de tijd krijgt om je het nieuwe gedrag eigen te maken en te reflecteren.