Generalistische basisggz (BGGZ)

Wat is de generalistische basisggz?

Sinds 2014 wordt gesproken over de generalistische basisggz, voorheen werd dit de eerstelijn genoemd. In de generalistische basisggz worden clienten behandeld bij wie sprake is van een DSM-5 diagnose die relatief licht is. Indien er sprake is van complexere klachten kan door de huisarts verwezen worden naar de specialistische ggz. Indien er geen sprake is van een diagnose op psychisch vlak, dan wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar.