Psychotherapeut BIG

Wat is een psychotherapeut BIG?

Psychotherapie is een verzamelnaam voor behandelmethoden voor psychische klachten. Het gaat bij psychotherapie om gesprekken tussen de cliënt(en) en de psychotherapeut. De cliënt kan een persoon, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere.
Een psychotherapeut helpt je om inzicht te krijgen in emoties, overtuigingen en gedrag, bij het veranderen of anders omgaan met emoties, belangrijke anderen en gedrag. Het doel van psychotherapie is om psychische klachten en problemen te laten afnemen of verdwijnen.

Het beroep psychotherapeut is één van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie bij wet (Wet BIG) geregeld is. De wet BIG is een kwaliteitskeurmerk; je weet dan dat iemand de benodigde opleidingen heeft en aan bijscholing doet, zodat zijn of haar kennis up to date is.  Psychotherapie  richt zich op de complexere en meer in de persoonlijkheid van de cliënt gewortelde problematiek. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel de persoon zelf als het gezin, groep of bedrijf waartoe deze behoort.

Het BIG-register

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is sinds 1 april 1998 het beroep psychotherapeut vastgelegd. De wet BIG houdt controle op de opleidingseisen en bevoegdheid van beroepsuitoefenaren in de gezondheidszorg te werken. Je dient te voldoen aan de wettelijk vastgestelde opleidingseisen om in aanmerking te komen voor een registratie in het BIG-register. Zo geldt het als kwaliteitskeurmerk. Het beroep psychotherapeut BIG is een beschermde titel.
Voor BIG-geregistreerden geldt het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen worden gemeld bij het Regionaal Tuchtcollege. Bevoegdheidsbeperkingen leiden tot een aantekening bij de inschrijving of tot doorhaling van de inschrijving.

Titelmisbruik
Er zijn mensen die aangeven dat zij ’therapeut’ zijn met een ‘praktijk voor psychotherapie’ of die zichzelf ‘psychotherapist’ noemen. Indien er geen sprake is van een BIG-registratie, dan heb je niet van doen met een adequaat geschoolde psychotherapeut. Behandelingen door personen zonder BIG-registratie worden dan ook niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Verschil psychotherapeut en psycholoog

Psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog
Na de universitaire opleiding Psychologie gevolgd te hebben mag men zich psycholoog noemen. Men is dan echter nog niet bevoegd om mensen met psychische klachten te behandelen en diagnosticeren, behalve onder supervisie. Om zelfstandig behandelingen uit te kunnen voeren dient eerst de 2 jarige postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog te worden afgerond. Gezondheidszorgpsychologen (of gz-psychologen) werken generalistisch en kunnen behandelingen uitvoeren bij enkelvoudige problematiek, vaak kortdurend, klachtgericht en in de eerste lijn (inmiddels heet dit Generalistische Basisggz).

Eventueel kan de opleiding tot psychotherapeut (2 jaar voor gz-psychologen, 4 jaar voor basispsychologen) hierna gevolgd worden. deze opleiding richt zich op de behandeling van complexere, meervoudige problematiek, die vaak al langer aanwezig is en geworteld is in de persoonlijkheid van de cliënt.

Ook de opleiding tot klinisch psycholoog is alleen toegankelijk voor gz-psychologen. Deze opleiding richt zich buiten de psychotherapeutische stromingen ook op expertise op het gebied van wetenschap en management.

Hoe kom je aan een goede psychotherapeut?

Bij Psycholoog Utrecht Oost zijn 3 psychotherapeuten (Toeja Megens, Jeroen Simons en Alexander Zon) werkzaam. Via de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), www.psychotherapie.nl kan je andere goed geschoolde psychotherapeuten vinden.